Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Varför AniCura

AniCura är en trygg partner för ägare av djursjukhus och djurkliniker som funderar på ett ägarskifte. Vi växer snabbt i Europa tack vare vår verksamhetsmodell och investeringar i människor, utrustning och lokaler.

Långsiktig ägare
Lokala beslut
Professionellt stöd
Stark nätverk

 

Långsiktig ägare

Genom att bli en del av AniCura får djursjukhus och djurkliniker en långsiktig ägare som vill utveckla medicinsk kvalitet, kundservice och medarbetare. AniCura investerar varje år betydande resurser i avancerad medicinsk utrustning, utbildning och lokaler.

Lokalt och global spetskompetens

På AniCura är vi övertygade om att de bästa besluten fattas så nära patient och djurägare som möjligt. 

För att vägleda alla ledare och medarbetare inom AniCura har vi gemensamma värderingar och arbetsmetoder som sätter ramarna för hur vi agerar.

"AniCura investerar varje år betydande resurser i avancerad medicinsk utrustning, utbildning och lokaler"

Professionellt stöd

De senaste åren har många djursjukhus och djurkliniker vuxit till att bli stora organisationer med ökade krav på ledarskap, processer och administration. AniCura erbjuder profesionella stödfunktioner inom till exempel HR, inköp och ekonomi för att verksamhetschefer ska kunna fokusera på den egna verksamheten, patienter och kunder.

Vårt gemensamma veterinärmedicinska kvalitetsteam stödjer våra djursjukhus i deras utveckling, och ansvarar för vårt övergripande kvalitetsprogram QualiCura. Som en del av AniCura får veterinärkliniker tillgång till ett brett utbildningserbjudande med många kurser för alla anställda varje år.

"Vi gik med AniCura for at være med i en organisation, der har både kompetencer og ressourcer til at præge udviklingen af dyrlægebranchen"

Henrik Strange, verksamhetschef AniCura Gistrup Dyrehospital

Starkt europeiskt nätverk

Vi är nogranna med vilka djursjukhus och djurkliniker som får bli en del av AniCura och utvärderar medicinsk kvalitet, om våra värderingar stämmer överens samt klinikens utvecklingsambitioner. Det har skapat ett starkt europeiskt nätverk med ledande veterinärmedicinsk expertis.

Kunskapsdelningen mellan djursjukhusen inom AniCura sker genom våra veterinärmedicinska intressegrupper, vårt kvalitetsprogram, möten och utbildningar.

De djursjukhus som är en del av AniCura upplever att det blivit enklare att rekrytera, behålla och utveckla duktiga medarbetare eftersom de kan få en inspirerande internt nätverk av koellgor och goda utvecklingsmöjligheter.

Kontakta gärna oss för att få veta mer om AniCura.