Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Att ansluta sig

Att bli del av AniCura är en unik process som skräddarsys efter dina behov. Vanligtvis består processen av fyra faser.

1. Lära känna varandra

Det första steget är att lära känna varandra. Hur ser din situation ut, vad är viktigt för dig och hur ser dina planer ut? Vi vill också att du lär känna AniCura; vilka vi är och vad vi står för.

Vi rekommenderar att alltid ta referenser från andra om hur det är att vara del av AniCura. Om du vill, så kan vi hjälpa till med referenser och kontakter.

Det är viktigt för oss att du får en rättvis och ärlig bild av vår kultur och hur det är vara del av AniCura-familjen. Passar vi in med dina värderingar och ambitioner?

När du känner dig trygg med att AniCura är rätt partner för dig och din klinik, så kan vi diskutera värdering. Redo att kontakta oss?

"AniCura är professionella och rätt partner för oss när det gäller att bredda samarbeten och fördjupa vår kompetens"

Christopher Martinsen, grundare av Veterinärmottagningen i Näsum och Bromölla

2. Få ett förslag

I det här steget utbyter vi information för att förbereda ett förslag på värdering av din klinik. Du förser oss med ytterligare bakgrund om kliniken, teamet, dina tankar för framtiden och klinikens ekonomiska situation. AniCura utvecklar ett förslag som är skräddarsytt efter dina behov. Vi kommer överens om de huvudsakliga områdena i en avsiktsförklaring, som beskriver under vilka villkor vi avser att samarbeta.

3. Slutföra förvärvet

I det här fasen utför vi en förvärvsutredning (due diligence) där klinikens operationella, finansiella och legala situation analyseras. Vi kommer överens om relevanta avtal, och när dessa är färdigställda, så skriver vi under dem – och förvärvet är klart.

"Vi har samma viktiga grundsyn på vård och service och vi känner att AniCura förstår vår verksamhet och vision"

Annika Anderini, enhetschef AniCura Jägarvallens Djursjukhus

4. Bli del av nätverket

Grattis! Du har blivit en del av en framgångsrik europeisk veterinärmedicinsk rörelse med en unik kultur.

Vad förändras nu?

AniCura förvärvar bara välfungerande djursjukhus och djurkliniker och arbetar som en partner tillsammans med ledningen för respektive klinik. Vi skräddarsyr vårt stöd efter behov och önskemål hos den aktuella kliniken. Vår historia har visat att de djursjukhus och djurkliniker som blivit en del av AniCura har utvecklas snabbt.

Varje verksamhetschef fortsätter att ha det fulla ansvaret för hans/hennes djursjukhus eller djurklinik och fattar de beslut som är bäst för den enskilda verksamheten.

Djursjukhusets/klinikens geografiska placering, dess kunder och medarbetare kvarstår oförändrade. Remisser till andra veterinärer fortsätter som tidigare, oavsett om dessa är inom eller utanför AniCura.

Steg för steg lär det nya djursjukhuset känna AniCuras stödfunktioner och hur det ska dra bäst nytta av möjligheterna inom AniCura.

Kontakta oss för att bli en del av AniCura.