Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Ulrika Grönlund

Group Medical Quality Manager

Född 1969
Nationalitet Svensk

Ulrika började på AniCura 2015 som kvalitetsansvarig. Ulrika har betydande erfarenhet från Sveriges Lantbruksuniversitet där hon arbetat med antibiotikaresistens och patientsäkerhet inom djursjukvården. 2016 utnämndes Ulrika till Sveriges första docent i vårdhygien inom såväl human- som veterinärvård, och 2017 tilldelades hon Svenska Hygienpriset av Folkhälsomyndigheten.

Ulrika är legitimerad veterinär och har en doktorsexamen (PhD) från Sveriges Lantbruksuniversitet.