Peter Feledy

Group Care Services Director

Född 1976
Nationalitet Svensk

Peter började på AniCura 2014 och ansvarar för det koncernövergripande veterinärmedicinska utvecklingsarbetet inklusive forskning, kunskapsdelning och olika samarbetsforum. Dessförinnan arbetade han i olika ledande roller inom försäljning, inköp och sortiment i livsmedelsindustrin. Han har också arbetat som konsult på ett internationellt strategikonsultföretag.

Peter har en magisterexamen (MSc) i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.