Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Maria Tullberg

Group Communications Manager

Född 1981
Nationalitet Svensk

Maria började som kommunikationsansvarig på AniCura under 2016. Hon har betydande erfarenhet från flera positioner inom extern och intern kommunikation, bland annat på ett svenskt försäkringsbolag och ett konsultföretag inom strategisk kommunikation.

Maria har en magisterexamen (MSc) i redovisning och finansiell styrning från Handelshögskolan i Stockholm.