Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Maitham Ridha

Group Procurement Manager

Född 1985
Nationalitet svensk

Maitham började på AniCura 2018 som ansvarig för inköp av läkemedel och labb. Dessförinnan arbetade han som managementkonsult samt i olika roller inom läkemedelsbranschen, bl.a. inom distribution, inköp och försäljning.

Maitham har apotekar- och ekonomexamen från Uppsala Universitet och EM Lyon Business School.