Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Stefano Caporali

Country Manager, Italy

Född 1969

Nationalitet Italiensk

Stefano började på AniCura 2019 som landschef för Italien. Innan AniCura var Stefano VD för en ledande italiensk vårdgivare inom humanvården. Dessförinnan hade Stefano en ledande befattning hos ett internationellt konsultföretag. 

Stefano har en ingengörsexamen (MSc) från universitetet i Pisa.