Övergripande ledning

Utifrån den veterinärmedicinska agendan och verksamheternas behov ger AniCuras övergripande ledning det strategiska, taktiska och operativa stöd som krävs för att nå vår vision, att tillsammans skapa framtidens djursjukvård. Ledningen har ett nära samarbete med AniCuras olika råd, verksamhetsledningar samt övriga intressegrupper.