Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Steen Engermann

Leg vet, Spesialdyrlæge i Onkologi

Ledamot AniCuras Vetenskapliga Råd
AniCura Aarhus Dyrehospital, Danmark