Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Christina Strand Thomsen

Leg vet, Dipl ECVS

Ledamot AniCuras Vetenskapliga Råd
AniCura Bergen Nord, Norge