Björn Meij

Leg. vet, Diplomate ECVS, professor

Professor i smådjurskirurgi vid Utrechts universitet, Nederländerna