Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCuras Vetenskapliga Råd

AniCuras Vetenskapliga Råd instiftades 2013 och har som uppgift att stödja våra verksamheter avseende evidensbaserad vård och kvalitetssäkring. Rådet bedömer även forskningsansökningar och fördelar medel ur AniCuras Forskningsfond.

AniCura är övertygat om att veterinärmedicinska framsteg bäst görs med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund där olika behandlingar har prövats och utvärderats enligt vetenskaplig metod. Även om det inte finns tillräcklig forskning inom alla delar av veterinärmedicinen bör vi använda den bästa tillgängliga kunskapen samt säkerställa att fler områden inom veterinärmedicinen omfattas av klinisk forskning och blir evidensbaserad. Som en viktig del i denna strävan finns AniCuras Vetenskapliga Råd för att stödja våra verksamheter.

Stödja forskning

Rådet har också till uppgift att främja och understödja arbetet inom klinisk forskning inom AniCura. Sedan 2015 bedömer rådet ansökningar för medel ur AniCuras Forskningsfond och beslutar vilka forskningsprojekt som har förutsättningar att genomföras med tillfredställande hög kvalitet.

I uppdraget ingår även att överse arbetet med koncerngemensamma veterinärmedicinska policys för exempelvis antibiotikaanvändning och vårdhygien. Rådet är vid behov också referensinstans inom AniCura vid policyutveckling och bedömning av olika behandlingsmetoder.

Gedigen veterinärmedicinsk kompetens

Vetenskapliga Rådet är sammansatt av personer från flera olika länder. Alla medlemmar har gedigen veterinärmedicinsk kompetens samt väldokumenterad vetenskaplig meritering.