Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm grundades 1969 med syftet att driva och verka för dygnet runt öppen djursjukvård i Stockholmsregionen. Målsättningen var att säkerställa en tillgänglig och högkvalitativ djursjukvård i ständig utveckling.

Stiftelsens vision

Sällskapsdjur har i alla tider betytt oerhört mycket för människan. Stiftelsens vision är att vara ledande inom kvalificerad djursjukvård med hög tillgänglighet, tillgång till bästa möjliga vård och den senaste veterinärmedicinska utvecklingen. God tillgång till kvalificerad djursjukvård är en förutsättning för ansvarsfullt djurägande.

Stiftelse utan vinstintresse

Stiftelsen, som inte har några vinstkrav, har genom såväl egna medel som genom arv och gåvor investerat i avancerad medicinsk utrustning samt vidareutveckling och utbildning av medarbetare i syfte att förbättra verksamheterna.

Historik

1969 bildades Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm i syfte att starta och driva djursjukhus med natt och helgjour i Stockholmsområdet då beslut tagits att flytta Veterinärhögskolan från Stockholm till Uppsala. Styrelsen utgjordes av representanter för Stockholms stad, Svenska Djurskyddsföreningen, Svenska Kennelklubben och Svenska Blå Stjärnan.

1973 stod Regiondjursjukhuset Bagarmossen i södra Stockholm klart och invigdes den 26 november av Prinsessan Kristina fru Magnuson. Behovet av ett djursjukhus även i norra delen av Stockholm blev snart påtagligt och Stiftelsen inledde förhandlingar med Byggnadsstyrelsen om att få disponera lokaler på det gamla högskoleområdet i Kräftriket vid Brunnsviken. Det skulle dock dröja till 1980 innan Djursjukhuset Albano invigdes.

1996 flyttade Djursjukhuset Albano till nya lokaler i Danderyd och återinvigdes den 20 maj av prinsessan Christina fru Magnusson.

Den 1 februari 2010 öppnades Gärdets Djurklinik på Sandhamnsgatan 65 i Stockholm, beläget mitt emellan Djursjukhuset Albano och Regiondjursjukhuset Bagarmossen.

Verksamheten hade växt och för att säkerställa fortsatt professionell drift och hög veterinärmedicinsk utveckling beslutade Stiftelsen att söka en samarbetspartner. I november 2011 beslutade stiftelsen om bildandet av AniCura och att bli en betydande delägare med styrelserepresentation i bolaget. I stiftelsens styrelse finns bland annat representanter för Svenska Kennelklubben, Svenska Blå Stjärnan och Svenska Djurskyddsföreningen.

Svenska Kennelklubben (SKK)

SKK är hundägarnas riksorganisation vars ändamål är att företräda alla Sveriges hundar och hundägare. SKK bildades 1889 och arbetar för att stärka hundens rättigheter i samhället. SKK har drygt 300 000 medlemmar.

Svenska Blå Stjärnan (SBS)

SBS grundades 1917, då under namnet Svenska Röda Stjärnan, med målsättningen att vara djurens motsvarighet till Röda Korset. Organisationens syfte är bl a att utöva och sprida kunskap om god djurhållning. SBS har samhällets uppdrag att ta hand om alla djur vid situationer som kriser, katastrofer och utbrott av smitta. SBS har 2 300 medlemmar.

Svenska Djurskyddsföreningen

Svenska Djurskyddsföreningen grundades 1875, har i syfte att öka kunskapen om djur, djurskydd, djurhållning och lagar bland allmänhet, näringsliv och politiker. För att utveckla och värna framtida djurskydd arbetar Svenska Djurskyddsföreningen förebyggande och verkar opinionsbildande för att uppmärksamma djurskyddsfrågor.