Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Årsöversikt

Här finner du AniCuras historiska årsöversikter.

AniCura har sedan 2011 haft en kraftig tillväxt. Dels har många djursjukhus och djurkliniker anslutit sig till AniCura för att fortsätta sin utveckling mot avancerad och högkvalitativ vård, och dels väljer fler och fler djurägare att gå till AniCura.

Nedan tabell visar AniCuras historiska årsöversikter. 

  2019 2018 2017 2016
Antal länder 10 7 7 7
         
Antal kliniker 300 250 190 150
         
Antal anställda 6 000 5 000 3 600 2 900
         
Antal patienter 3 000 000 2 500 000 1 800 000 1 500 000
         
Omsättning (MSEK) 5 500 4 250 3 000 2 300