Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Årsöversikt

Här finner du AniCuras historiska årsöversikter.

AniCura har sedan 2011 haft en kraftig tillväxt. Dels har många djursjukhus och djurkliniker anslutit sig till AniCura för att fortsätta sin utveckling mot avancerad och högkvalitativ vård, och dels väljer fler och fler djurägare att gå till AniCura.

Nedan tabell visar AniCuras historiska årsöversikter. 

   2021 2020 2019 2018
Antal länder 14 13 10 7
         
Antal kliniker 450 350 300 250
         
Antal anställda 11 000 7 500 6 000 5 000
         
Antal patienter 3 600 000 3 000 000 2 500 000 2 300 000