Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Studenter

På AniCura kan studenter få praktisk erfarenhet av högkvalitativ djursjukvård.

Möt Josefin Magnusson, leg. djursjukskötare, som berättar om hur hon kom fram till vad hon ville jobba med.

Mässor

Varje år besöker representanter från AniCura mässor för djursjukvårdspersonal för att bygga relationer med framtida medarbetare runtom i Europa. Ofta har vi vår egen mässmonter med experter inom olika veterinärmedicinska områden. Även enskilda medarbetare representerar AniCura som föreläsare och deltagare vid olika kongresser och mässor. Ta gärna kontakt med den AniCura-personal du möter på mässor för att höra mer om möjligheterna hos oss.

Universitet

AniCura är aktivt inom utbidlningsväsendet med föreläsningar och särskilda studentträffar på olika universitet varje år. Prata gärna med oss när vi är på ditt universitet!

Program

För studenter som arbetar deltid eller över sommaren på något av våra djursjukhus har vi särskilda utbildningsprogram. Till exempel ”AniCura Readiness Camp” i Sverige som är en tvådagars utbildning för sommarpersonal. Utbildningen omfattar allt ifrån att komma igång som anställd på AniCura, till rutiner och hygienriktlinjer, våra värderingar och historia. Utbildningsprogrammen löper ofta under sommarhalvåret och innehåller en kombination av föreläsningar, sociala aktiviteter och arbete vid något av våra djursjukhus.

Lär känna oss

Är du nyfiken på att veta mer om AniCura? Du är alltid välkommen att kontakta oss: HR@anicuragroup.com