Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet på AniCura.

Veterinärmedicinska kurser

AniCura Continuing Education (ACE) är ett internationellt utbildningskoncept med många olika veterinärmedicinska kurser runtom i Europa. Kurserna omfattar alla veterinärmedicinska fält och yrkesområden, och leds av välmeriterade externa föreläsare och ackrediterad utbildningspersonal. Många kurser vänder sig till alla som arbetar inom djursjukvården, och inte bara anställda inom AniCura.

Kundkommunikation

En professionell kommunikation med våra kunder är viktigt för att säkerställa en hög vårdkvalitet och god patientsäkerhet. Därför erbjuds medarbetare med kundkontakt en särskild utbildning i kundkommunikation. Projektet initierades under 2015 och omfattar alla områden inom kommunikation med djurägare. Utbildningen varvar föreläsningar med praktisk övning och vänder sig till alla som arbetar kliniskt.

På djursjukhusen

Utöver AniCuras kurser och utbildningar arrangerar många djursjukhus lokala och regionala kurser och föreläsningar för både medarbetare och andra verksamma inom djursjukvården. Djursjukhusen har också flera egna kompetensutvecklingsinitiativ, till exempel inom journalskrivning.

Vill du veta mer om AniCuras kurser? Kontakta education@anicuragroup.com