Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Värderingsstyrt ledarskap

AniCura är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar vägleder oss i hur vi agerar externt och internt. De är också vägledande för ledarskapet inom AniCura.

AniCuras värderingar utvecklades av våra medarbetare och är baserade på de tankar och åsikter som kom ur intervjuer och gruppdiskussioner med ett stort antal medarbetare. Värderingarna är ett resultat av vad anställda inom AniCura kan identifiera sig med och vet gör oss framgångsrika.

Vi är stolta över vår unika kultur och förser våra chefer med verktyg och utbildningar för att applicera ett värderingsstyrt ledarskap. Våra värderingsutbildningar för chefer runtom i Europa innehåller verktyg för att implementera och arbeta aktivt med AniCuras värderingar. Samtidigt är utbildningarna en möjlighet för deltagare från olika länder att skapa ett nätverk inom AniCura.

"Vi är stolta över vår unika kultur och förser våra chefer med verktyg för att applicera ett värderingsstyrt ledarskap"

AniCura genomför också varje år ”Accelerator Program”, ett internationellt ledarskapsprogram med flera moduler per år. ”Accelerator Program” fokuserar på både ledarskap och förmågan att framgångsrikt driva verksamhet. I programmet får deltagarna ta sig an några av de verkliga utmaningar som djursjukhusen står inför.