Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Specialist på AniCura

Vi vill gärna komma i kontakt med specialiserade veterinärer som delar våra värderingar och vill utveckla vårdkvaliteten och djursjukvården tillsammans med oss.

AniCura fokuserar på avancerad vård. En stor del av våra patienter är remitterade från andra veterinärer och de mest komplicerade fallen hanteras ofta på någon av AniCuras specialiserade djursjukhus.

Ett unikt nätverk

AniCura erbjuder specialister en inspirerande arbetsplats med unika möjligheter att dela kunskap och erfarenheter med andra specialister i vårt internationella nätverk. Omkring en fjärdedel av de veterinärer som arbetar inom AniCura är specialiserade inom något område.

Inom våra veterinärmedicinska intressegrupper diskuterar specialister och andra anställda diagnosticering och behandlingar, ny forskning samt även specifika och ovanliga fall. Vi arrangerar möten, seminarier och tillhandahåller digitala plattformar för att dela kunskap och erfarenheter.

Avancerad utrustning

Som specialist på AniCura kommer du arbeta med den senaste tekniken och utrustningen eftersom vi investerar löpande i alla våra djursjukhus och djurkliniker. De flesta av våra specialiserade djursjukhus är fullt utrustade med till exempel skiktröntgen och magnetkameror, och utför flera behandlingar enligt de senaste rönen.

Kontinuerlig utveckling av vårdkvaliteten är centralt inom AniCura och vi stöttar våra djursjukhus med ett gemensamt kvalitetsprogram och resurser för att säkerställa högsta möjliga vårdkvalitet.

Klinisk forskning

På AniCura uppmuntrar vi medarbetare att bedriva klinisk forskning. Genom AniCuras forskningsfond som etablerades 2015 kan forskningsprojekt som bedrivs av AniCuras medarbetare erhålla finansiellt stöd. Eftersom många medarbetare är aktiva inom forskning har AniCuras anställda fått fler än 500 granskade vetenskapliga artiklar publicerade.

Vill du bli specialist?

Omkring en tredjedel av våra djursjukhus är ackrediterade utbildningsinstanser för olika europeiska eller landsspecifika specialistutbildningar.

Träffa en av våra specialister

Träffa Josefine Öberg, europeisk specialist i klinisk patologi (Diplomate ECVCP) på AniCura Djursjukhuset Bagarmossen. Josefine är också ordförande i en av våra intressegrupper.  

Om du är specialist och intresserad av att arbeta på AniCura eller bara vill veta mer om vilka vi är, kontakta Zeina Hasan, Group Talent Acquisition Manager.