Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Miljö

AniCuras ambition är att erbjuda djursjukvård med respekt för miljön.

Många djursjukhus inom AniCura är kvalitetscertifierade inom olika standarder som exempelvis ISO och adresserar miljöfrågor lokalt. Över tid är AniCuras ambition att bli en förebild i branschen avseende miljömässigt ansvarstagande.

Initialt omfattar arbetet fyra fokusområden:

  • Avfallshantering
  • Inköp
  • Transporter
  • Energi

Några av de pågående initiativen omfattar bland annat införandet av en ny leverantör för avfallshantering för att bättre kunna följa upp och minska avfall, övergång till förnybar energi, implementering av nya städmetoder på djursjukhusen för att minska användningen av kemikalier samt översyn av orderflöden för att undivka onödiga transporter.