Medicinsk incidenthantering

Med ett systematiskt arbete kring hantering av medicinska incidenter stärks patientsäkerheten.

Systematisk hantering av olika medicinska incidenter som exempelvis fel dosering av läkemedel är ett område där djursjukvården kan utvecklas. Genom att många djurkliniker inom AniCura arbetar tillsammans finns möjlighet att dra lärdomar från varandras misstag och förbättra patientsäkerheten vid många kliniker samtidigt. 2017 beslutade AniCura därför att investera i ett medicinskt incidenthanteringssystem och gemensamma processer.

"Incidenter visualiseras genom att de rapporteras och analyseras. På detta sätt kan vi finna grundorsaker och förbättringar för att undvika att samma incident händer igen."

Titti Sjödahl-Essén, Veterinarian

Enkelt system och öppen kultur

Under 2018 infördes det nya digitala systemet för att systematisera hanteringen av medicinska incidenter inom företaget. I systemet kan medarbetare snabbt registrera de viktigaste delarna av en medicinsk incident. Påtagliga förbättringar inom patientsäkerheten kan göras när incidenternas egentliga orsak analyseras. En öppen kultur där diskussionerna fokuserar på det gemensamma lärandet istället för skuldbeläggande är centralt för förbättringsarbetet. Över tid kan viktiga slutsatser dras kring förekomsten av vissa typer av incidenter inom företaget.