AniCuras kvalitetsrapport

2016 presenterade AniCura djursjukvårdens första kvalitetsrapport. På denna sida finns våra årliga kvalitetsrapporter samlade.

AniCura har valt att öppet redovisa på vilket sätt vi arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling. Vi tror på transparens och att dela med oss av våra erfarenheter både inom och utanför AniCura.

Här kan du ladda ned rapporterna


Läs mer