Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Intressegrupper

AniCuras intressegrupper ger möjlighet till kunskapsdelning, erfarenhetsutbyten och kommunikation.

En av de många fördelarna med att vara en del av AniCura är möjligheterna att arbeta tillsammans och dela kunskap mellan djursjukhus och kliniker. I det arbetet är AniCuras olika medicinska intressegrupper ett viktigt verktyg. Inom AniCura återfinns ett stort antal medicinska intressegrupper som på olika sätt arbetar för att föra samman personer med liknande veterinärmedicinska intressen, dela kunskap samt tillhandahålla de senaste rönen inom varje veterinärmedicinskt område. Intressegrupperna är öppna för all djursjukvårdspersonal inom AniCura.

En betydande del av intressegruppernas aktivitet sker online på AniCuras intranät, men intressegrupperna arrangerar även fysiska träffar, antingen i form av föreläsningar eller regelrätta kurser med såväl teori som praktik. Intressegrupperna leds av välmeriterade specialister inom respektive område.

AniCura har intressegrupper inom bland annat akutsjukvård, anestesi, antibiotika, bilddiagnostik, dermatologi, diabetes, gastroenterologi, hygien, kardiologi, kattmedicin, kirurgi, laboratoriemedicin, neurologi, odontologi, oftalmologi, onkologi, rehabilitering, reproduktion, sårbehandling, urologi och vårdhygien. Nya grupper startas regelbundet efter behov.