Förebyggande vård

Med insatser inom förebyggande vård kan vi ha en betydande påverkan på livskvaliteten hos sällskapsdjur.

Välfärdssjukdomar såsom övervikt ökar hos sällskapsdjur och orsakar sjukdomar som cancer, diabetes och ortopediska samt mentala besvär.

AniCura har ett viktigt ansvar att förbättra djurhälsan genom exempelvis hälsoundersökningar, vaccinationer samt parasitförebyggelse, och genom rådgivning kring motion, tandhälsa och kost.

Med en bättre förebyggande vård kan sjukdomar och infektioner undvikas och djurägarens kostnader för veterinärvård minska över tid.

Förebyggande vårdplan

För att ytterligare sätta fokus på förebyggande vård lanserade AniCura 2016 den förebyggande vårdplanen AniPlan. AniPlan är ett paket av vårdtjänster för att undvika framtida hälsoproblem.