Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Förebyggande vård

Med insatser inom förebyggande vård kan vi ha en positiv påverkan på livskvaliteten hos våra sällskapsdjur.

AniCura har ett viktigt ansvar att förbättra djurhälsan genom exempelvis hälsoundersökningar, vaccinationer samt parasitförebyggelse, och genom rådgivning kring motion, tandhälsa och kost.

Med en bättre förebyggande vård kan sjukdomar och infektioner undvikas och djurägarens kostnader för veterinärvård minska över tid.

Förebyggande vårdplan

För att ytterligare sätta fokus på förebyggande vård lanserade AniCura 2016 den förebyggande vårdplanen AniPlan. AniPlan är ett paket av vårdtjänster för att undvika framtida hälsoproblem. 

Online rådgivning

Under 2019 lanserade AniCura rådgivning online. Vi en mobil app och video kan veterinärer se patienten, diskutera symptom och ge råd till djurägare. Syftet är att stötta djurägare i den förebyggande vården och förbättra tillgängligheten till veterinären. Med online rådgivning kan eventuella sjukdomar upptäckas i ett tidigare skede och eftervården övervakas på ett bättre sätt.