Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Prioriterade hållbarhetsfrågor

AniCuras hållbarhetsarbete omfattar fyra huvudområden där vi har en materiell samhällspåverkan och som är viktiga för våra intressenter.

Under 2018 genomfördes en intressentdialog för att förstå kunders, medarbetares och andra intressenters syn på AniCuras samhällspåverkan och vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för AniCura.

Inom ramen för intressentdialogen fick fler än 1000 kunder och medarbetare i fem länder ge sin syn på hållbarhet inom AniCura genom olika undersökningar och intervjuer.

Baserat på deras svar samt en analys av AniCuras värdekedja, fastställdes fyra fokusområden:

 

Kvalitet och antibiotika

 • Kvalitetsprogram
 • Klokare användning av antibiotika
 • Förbättrad hygien
 • Systematisk hantering av medicinska incidenter
 • Pålitlig diagnostik

Medarbetare

 • En värderingsstyrd organisation
 • Stärkt ledarskapet
 • Hållbara arbetsförhållanden
 • Kompetensutveckling

Förebyggande vård

 • Vårdplaner
 • Digitalt stöd och vård

Miljöpåverkan

 • Förbättrad avfallshantering
 • Effektivare transporter
 • Förnybar energi
 • Hållbara inköp