Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Forskningsprojekt 2017

För 2017 har tretton veterinärmedicinska forskningsprojekt beviljats finansiellt stöd av AniCuras Forskningsfond.

Liva Vatne, AniCura Oslo Dyresjukhus, Norway

“Transthoracic echocardiographic reference intervals in the English Setter dog”

Engelsk setter är en hundras som sällan drabbas av hjärtsjukdomar. Det här forskningsprojektet kommer jämföra EKG-referensintervall mellan hälsosamma settrar och andra raser och därmed bidra till att risken för framtida feldiagnostisering av hjärtsjukdomar kan minimeras.

Ada Krupka, AniCura Direnziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, The Netherlands

“L-asparaginase activity and plasma amino acid profile in treatment-naïve healthy and high-grade lymphoma-bearing cats after a single injection of PEG-L-asparaginase”

Veterinärmedicinsk onkologi är under stark utveckling, och nya behandlingsmetoder utvecklas för att hjälpa det ökande antalet cancerdrabbade husdjur. Detta projekt avser testa en ny typ av cellgiftsbehandling och utveckla ett medicineringsprotokoll, förhoppningsvis med färre och kortare behandlingar som resultat.

Eirik Kvale, AniCura Bergen Nord, Norway

Influence of sex hormones on medial patellar luxation in female small breed dogs”

Patellaluxation (knäleden förflyttas från sitt normala läge) är ett av de största hälsoproblemen för mindre hundraser. Detta projekt undersöker huruvida hundarnas parningsbenägenhet påverkar patellaluxation.

Outi Turkki, AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Sweden

“Optimizing antimicrobial periprophylaxis in canine surgery: Analysis of data from 44 small animal practices in Europe”

Postoperativa infektioner är en möjlig komplikation vid olika kirurgiska ingrepp. Syftet med den här studien är att utvärdera effekten av antibiotika som ges före och under kirurgiska ingrepp. Studien är en multi-centerstudie på 763 hundar från 44 olika kliniker i sex länder i Europa.

Anna Edner, AniCura Falu Djursjukhus, Sweden

Carprofen concentration in milk of lactating bitches treated with a subcutaneous injection of carprofen followed by oral carprofen for five days”

Det förekommer att nyförlösta tikar inte ges smärtstillande medel då man är rädd att medicinerna överförs till valparna via modersmjölken. Syftet med den här studien är att ta fram faktisk data och statistik över hur pass säkert det är att ge Carprofen till nyförlösta tikar, och därmed bidra till ökad livskvalitet och mindre lidande för djuren.

Thomas Øyo, AniCura Bergen Sor, Norway

“Genetic sequencing and differentiation of Helicobacter spp. in Norwegian dogs with gastritis and gastric ulcers”

En typ av bakterie som kallas heliobacter orsakar magsår hos både människor och husdjur. Det här projektet undersöker olika genetiska varianter av bakterien för att därigenom kunna utveckla bättre behandlingsmetoder.

Cecilia Rohdin, AniCura Albano Djursjukhus, Sweden

Importance of hypo-and aplasia of the caudal articular facets in pugs in the development of progressing non-painful myelopathy (PMP)”

Mopsen har blivit en allt populärare ras de senaste åren, vilket ökar vikten av en ansvarsfull uppfödningsstrategi. Myelopati handlar om diverse ryggmärgsrelaterade neurologiska åkommor och det här forskningsprojektet undersöker hur (ev. avelsrelaterad) ofullständig eller felaktig utveckling av lederna bidrar till utveckling av myelopati hos mopsar.      

Hanneke Van Meeuwen, AniCura Kliniek Voor Gezelschapsdieren Eersel, The Netherlands

Heart disease in the English Bull Terrier”

Engelsk bullterrier uppvisar ofta blåsljud och rasen löper förhöjd risk för hjärtsjukdomar. Den undersöker hur pass vanligt förekommande hjärtsjukdomar är i den holländska och belgiska bullterrier-populationen och kartlägger om vissa sjukdomar är genetiskt ärvda.

Sofie Van Meervenne, AniCura Läckeby Djursjukhus, Sweden

The role of sex hormones in idiopathic epilepsy in dogs”

Epilepsi är en av de mest vanliga neurologiska sjukdomarna inom veterinärmedicinen. Könshormoners påverkan på epileptiska anfall är väldokumenterat inom humanmedicinen, men inte inom veterinärmedicinen. Det här projektet avser studera anfall ur ett epidemiologiskt perspektiv med fokus på könstillhörighet, steriliseringsstatus samt att undersöka förekomsten av könshormon i saliv och blod hos hundar med epilepsi.

Åsa Bergholtz, AniCura Djursjukhuset i Jönköping, Sweden

A study on the association between extraction of diseased teeth in the maxilla and resolution of clinical signs in dogs with lymphoplasmacytic rhinitis”

Nossjukdomar är ett vanligt problem hos hundar. Oavsett orsak, så är de vanligaste symptomen någon form av utsöndring av slem från nosen. Det är också känt att tandrotsinfektioner kan orsaka kronisk ”snuva”.  Det här projektet avser undersöka tandsjukdomar som orsak till kronisk rinit och se huruvida borttagning av sjuka tänder påverkar mängden slem som utsöndras.

Marianne Tenger, AniCura Albano Djursjukhus, Sweden

Prevalence of epilepsy in British Shorthair cats”

Epileptiska anfall hos katter har historiskt ansetts komma från intrakraniala struktursjukdomar, t.ex. hjärntumör eller infektioner. Den senaste tiden har dock även andra orsaker kunna orsaka epilepsi hos katter. Det här projektet avser undersöka förekomsten av epilepsi hos ”British Short hair”-katter födda i Sverige 2006-2016.

Mette Louise Halck, AniCura Kobenhavns Dyrehosptial, Denmark

Det här projektet undersökter sjukdom hos marsvin.

Jakub Kaczmarek, Klientierspezialisten Augsburg, Germany

Influence of bending direction on new polyaxial locking plate in fracture gap model”

Fixering med skruvar eller platta används ofta vid frakturer. Nyare så kallade polyaxial system gör att skruvar kan placeras på ett bättre och mer exakt sätt. Den här studien undersöker huruvida skruvplacering i ett polyaxial system har sämre hållfasthet, samt vilken kombination av skruvpositioner som ger bäst resultat.