Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCuras forskningsfond – beviljade forskningsprojekt 2016

Följande veterinärmedicinska forskningsprojekt har tilldelats medel ur AniCuras forskningsfond 2016.

”Influence of placement site on contamination of peripheral venous catheter in dogs undergoing dental surgery”, Ivana Calice, leg vet, Tierklinik Hollabrunn, Österrike

Studien syftar till att hjälpa klinikveterinärer identifiera samt minimera risken för infektioner när kateter används vid tandkirurgi.


”To determine the diagnostic value of different methods of pre-operative screening for cardiac disease in cats undergoing surgical procedures under general anaesthesia”, Mark Dirven, leg vet, Resident ECVIM-CA (kardiologi), Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht, Nederländerna

Många katter har hjärtsjukdomar utan att uppvisa symptom, vilket ökar riskerna vid t ex narkos. Studien jämför en billigare och enklare diagnostikmetod bestående av fysisk undersökning kombinerat med blodprovsanalys med den dyrare EKG-undersökning som idag utgör best practice, för att fastställa om en enklare metod är tillräcklig då avsevärt fler djur därmed kan undersökas.


”Accurate identification and occurrence of methicillin resistant staphylococci and Enterobacteriaceae producing extended-spectrum betalactamases in healthy dogs in Sweden”, Ulrika Grönlund, leg vet, VMD, Docent, AniCura Group, Sverige

Antibiotika utgör ett viktigt vapen mot infektionssjukdomar hos hundar. Men olika bakterier har blivit mer och mer resistenta mot antibiotika och vissa sjukdomar har därmed varit svårbehandlade. Projektet syftar till att förbättra kvaliteten på bakteriell analys och i och med det ge bättre verktyg i kampen mot de värsta bakterierna.


”Nutritional aspects of dilated cardiomyopathy in Cocker spaniels and Doberman pinschers”, Karin Kriström, leg vet, AniCura Albano Djursjukhus, Sverige

DCM är en hjärtsjukdom som är mer vanligt förekommande hos vissa raser såsom Cocker spaniel, Dobermann, Boxer, Newfoundland, Irländsk varghund och Grand Danois. Taurin är en sorts aminosyra och dess nivåer kan ha en påverkan på hur hunden återhämtar sig från DCM. Den här studien undersöker tydligare kopplingen mellan DCM och Taurin tvärs ett flertal raser.


”The role of sex hormones in idiopathic epilepsy in dogs”, Sofie van Meervenne, leg vet, Dipl ECVN, AniCura Läckeby Djursjukhus, Sverige

Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna inom veterinärmedicin. Inom humanmedicin så är könshormonernas påverkan på epileptiska anfall väldokumenterad men nästan ingen information finns kring hur könshormoner påverkar epilepsi hos hund. Studien undersöker epidemiologin hos djur med epileptiska anfall med fokus på kön, könshormoner i blodet samt könshormoner i särskilda receptorer i hjärnan. Detta kan förhoppningsvis leda till bättre hormonella strategier för kontroll av epileptiska anfall hos hundar.


”Probing postretinal function with visual evoked potentials (VEPs) in dogs”, Christina Obel, leg vet, AniCura Albano Djursjukhus, Sverige

Nedsatt syn som orsakas av skador på synnerven eller hjärnan är svår att diagnostisera och lokalisera på hundar. En elektrodiagnostisk metod som kallas VEP används ofta på humansidan men är ännu inte vanlig inom veterinärmedicin. Projektet ska utvärdera VEP som en diagnostisk metod för hundar.


“Selection criteria for the application of pneumatic versus laser lithotripsy in the treatment of canine and feline urinary stone disease”, Peter Pantke, leg vet, leg läk, Tierärztliche Klinik für Kleintiere, Bielefeld, Tyskland

Under de senaste 20 åren har stora framsteg gjorts inom endoskopiska behandlingar av njursten hos människor. Urologiska smådjurspatienter skulle dra nytta av samma moderna, minimalinvasiva metoder. Skillnader i storlek och struktur på urinvägarna har dock hämmat utvecklingen av detta område för sällskapsdjur. Det här projektet ämnar skapa behandlingsprotokoll för litotripsi av njursten hos hundar och katter, vilket förhoppningsvis kan leda till att öppna kirurgiska metoder i ökande omfattning kan ersättas av mer minimalinvasiva kirurgiska metoder.


“Phenotypic classification of breed related myelopathies in Pugs”, Cecilia Rohdin, leg vet, Dipl ECVN, AniCura Albano Djursjukhus, Sverige

Mopsar utgör en populär hundras i Sverige, men en del mopsar lider av en föga känd neurologisk sjukdom som kallas PMP. Studien syftar till att tydligare definiera PMP, kartlägga prevalensen av PMP samt studera såväl patologiska som genetiska orsaker till PMP.