Forskning

Med flera miljoner patientbesök varje år har AniCura en unik möjlighet att utveckla veterinärmedicinen genom klinisk forskning.

2015 etablerades AniCuras Forskningsfond med stöd från AniCuras dåvarande ägare. Sedan dess har fler än 40 forskningsprojekt erhållit finansiellt stöd från fonden.

AniCuras Vetenskapliga Råd utvärderar alla ansökningar till fonden och allokerar resurser till projekt som håller hög vetenskaplig standard och har potential att bli publicerade i en internationell, vetenskapligt granskad tidskrift.