Hej kära matte och husse! För er och för vår skull ber vi er som visar minsta förkylningsymptom att ringa oss innan ni besöker oss. Läs mer kring vad som gäller här.

Forskning

Med flera miljoner patientbesök varje år har AniCura en unik möjlighet att utveckla veterinärmedicinen genom klinisk forskning.

2015 etablerades AniCuras Forskningsfond med stöd från AniCuras dåvarande ägare. Sedan dess har fler än 60 forskningsprojekt erhållit finansiellt stöd från fonden. Under 2019, beslutade AniCuras nya ägare Mars Petcare att dubblera storleken på AniCuras Forskningsfond.

AniCuras Vetenskapliga Råd utvärderar alla ansökningar till fonden och allokerar resurser till projekt som håller hög vetenskaplig standard och har potential att bli publicerade i en internationell, vetenskapligt granskad tidskrift.