Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Hållbar djursjukvård

Vi strävar efter att erbjuda en hållbar djursjukvård. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på fyra områden där vi har en betydande samhällspåverkan; patientsäkerhet och antibiotika, arbetsförhållanden, förebyggande vård samt miljö.

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet

AniCuras kvalitetsprogram omfattar nio områden som är avgörande för att stärka patientsäkerheten och förbättra de kliniska resultaten.

Läs mer

Antibiotika

Vi arbetar för en klokare användning av antibiotika och minskad spridning av resistenta bakterier. AniCuras mål är att halvera förbrukningen av antibiotika mellan 2018-2030.

Läs mer

Medarbetare

Med en värderingsstyrd organisation som grund arbetar vi för att utveckla ledarskapet och säkerställa hållbara arbetsförhållanden.

Läs mer

AniCuras kvalitetsrapport

Varje år publicerar AniCura en rapport som beskriver hur vi arbetat med vårdkvalitet och hållbarhet under året. Rapporten är unik inom djursjukvården och innehåller viktiga slutsatser om medicinsk kvalitet och patientsäkerhet.

Läs mer

Fri vård för hemlösas djur

AniCura kliniker i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna erbjuder fri djursjukvård för hemlösas djur.

Läs mer

Förebyggande vård

En bra förebyggande vård förbättrar djurhälsan och skapar trygghet för djurägare.

Läs mer

Miljö

Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från våra djurkliniker med fokus på avfallshantering, energi, transporter och inköp.

Läs mer

Forskning

AniCura investerar i klinisk forskning genom AniCuras Forskningsfond.

Läs mer

Samhällsengagemang

Vi är engagerade i lokalsamhällen runtom i Europa för att förbättra livskvalitén för sällskapsdjur.

Läs mer

Hållbarhetsfakta