Reproduktion

Avel, artificiell insemination, parning och födsel.

Det planerade avelsarbetet utförs idag med stor noggrannhet. För att öka den genetiska mångfalden hos våra hund- och kattraser importeras ibland sperma från avelsdjur i andra länder. För artificiella inseminationer, och hantering av sperma inför transport och insemination finns ett strikt regelverk där AniCuras specialutbildade veterinärer med särskild behörighet, gör en viktig insats.

Samarbete och kompetens inom AniCura

Inom AniCura arbetar flera specialister med mångårig erfarenhet inom området reproduktion. De samlas i AniCuras intressegrupp för reproduktion och diskuterar komplicerade fall och rapporter för att utbyta erfarenheter. Med gemensamma kvalitetsfrämjande riktlinjer och protokoll verkar gruppen för kompetenshöjning inom hela AniCura.