Rehabilitering

Rehabilitering är viktigt för att djuret ska bli helt återställt efter en skada.

Fysioterapi som ger förbättrad styrka, koordination, balans och stabilitet kan också kompensera för nedsatt funktion i en led eller kroppsdel och ge djuret en höjd livskvalitet.

Flera av rehabiliteringsbehandlingarna och träningsformerna har också skadeförebyggande och hälsofrämjande effekter genom att de ökar styrka, rörelseomfång och uthållighet, samt bidrar till att hålla djuret i god kondition. Många av dessa träningsformer rekommenderas även för djur som behöver gå ner i vikt. 

Samarbete och kompetens inom AniCura

I AniCuras veterinärmedicinska intressegrupp för fysioterapi och rehabilitering arbetar legitimerade sjukgymnaster, certifierade hundfysioterapeuter och veterinärer som löpande utbyter erfarenheter och kunskap.