Onkologi

Diagnostik och behandling av tumörer utgör en allt vanligare del av djursjukvården.

Tumörer drabbar våra husdjur precis som det drabbar oss människor och de är vanligare hos medelålders och äldre djur. Onkologin berör alla olika organsystem flera olika specialister måste samverka för att sjukvården ska bli  fullgod. För diagnostik kan t.ex. både laboratorieanalyser och bilddiagnostik behövas. Numera kan det finnas olika behandlingsalternativ som avancerad kirurgi, strålbehandling eller olika mediciner som till exempel cytostatika.

Samarbete och kompetens inom AniCura

Behandling av tumörsjukdomar kräver ofta specialistkunskap. Inom AniCura arbetar flera framstående nationella och europeiska specialister (Diplomates) med mångårig erfarenhet inom området onkologi. De utgör väletablerade remissinstanser inom onkologi då de förutom sin kompetens också har tillgång till avancerad utrustning för behandling och vård på sina djursjukhus 

Den onkologiska intressegruppen inom AniCura diskuterar aktuella frågeställningar samt sätter upp gemensamma riktlinjer för bland annat behandlingsstrategier. Veterinärerna delar kontinuerligt med sig av sina kunskaper i nätverket för att öka kompetensen inom företaget.