Neurologi

Utvecklingen av neurodiagnostiken har öppnat upp för fler behandlingsmöjligheter.

Många sjukdomar i nervsystemet ger liknande symtom oavsett bakomliggande orsak. En grundlig neurologisk undersökning är alltid viktig och tack vare de senaste årens snabba utveckling av diagnostik inom neurologi (såsom avancerad bilddiagnostik och neuropatologi) hos hund och katt, ges möjligheten att snabbare ställa rätt diagnos och sätta in rätt behandling, med bättre prognos till följd.

Samarbete och kompetens inom AniCura

Inom AniCura arbetar flera europeiska specialister (Diplomates) inom neurologi. De utgör viktiga remissinstanser, både nationellt och internationellt, på grund av sin kompetens och tillgång till avancerad bilddiagnostiksutrustning såsom magnetkamera och/eller datortomografi samt elektrodiagnostik. Neurologerna har ett tätt samarbete med kollegor inom t.ex. bilddiagnostik och kirurgi för att kunna ge våra patienter den bästa vården.

AniCuras veterinärmedicinska intressegrupp inom neurologi drivs av några av AniCuras neurologispecialister. Gruppen samarbetar och träffas regelbundet för internutbildning och utbyte av kunskaper samt för fortlöpande diskussioner om komplicerade fall och behandlingar.