Laboratorium

Medicinska beslut är ofta beroende av resultat från laboratorieanalyser

Vid många av AniCuras djursjukhus ansvarar legitimerade biomedicinska analytiker (BMA) för kvalitet och effektivitet på laboratoriet. Avancerade analysinstrument gör att de flesta analyser, som efterfrågas av klinikveterinären, kan utföras på det egna laboratoriet. Då kommer provsvaret snabbt och veterinären kan driva fortsatt diagnostik och behandling i rätt riktning. Några av AniCuras laboratorier framställer och lagrar även blodprodukter som behövs vid livsviktiga blodtransfusioner.

Samarbete och kompetens inom AniCura

AniCuras veterinärmedicinska intressegrupp för laboratoriemedicin anordnar årligen interna vidareutbildningar för BMA och laboratorieintresserade djursjukskötare och veterinärer samt tar fram kvalitetshöjande riktlinjer för AniCuras laboratorier.