Kirurgi

Kirurgi utgör en viktig del av djursjukvården och är under ständig utveckling

Kirurgi är ett brett ämnesområde och omfattar många olika typer av kirurgiska ingrepp och specialiteter, till exempel inom ortopedi, neurokirurgi och thoraxkirurgi.

De flesta operationer som utförs är planerade, men vissa akuta sjukdomar och skador såsom t.ex. urinstopp och magomvridning kräver snabb åtgärd och akut operation. Fler och fler av AniCuras kirurger utför neurokirurgi, ryggkirurgi och thoraxkirurgi eller ortopediska ingrepp som till exempel frakturkirurgi och korsbandsoperationer.

Samarbete och kompetens inom AniCura

AniCuras intressegrupp inom kirurgi är en mycket aktiv grupp som anordnar diskussionsträffar och interna vidareutbildningar för intresserade kollegor. Gruppen leds av kirurger med specialistexamen som håller i diskussioner kring olika sjukdomsfall och de senaste forskningsrönen. Kirurgigruppen säkerställer en aktuell och hög kunskapsnivå och bidrar till inspiration och vidareutveckling inom AniCura.

En stor andel av AniCuras kirurger mottar regelbundet remissfall från andra djursjukhus och veterinärer tack vare hög kompetens och gott rykte och resultat.