Hej kära matte och husse! För er och för vår skull ber vi er som visar minsta förkylningsymptom eller har varit i riskområden för COVID-19 att ringa oss innan ni besöker oss. Läs mer kring vad som gäller här.

Kardiologi

Inom AniCura bedrivs avancerad forskning inom kardiologi.

Ett stetoskop är fortfarande det mest vanliga diagnostiska instrumentet för undersökning av hjärtat hos våra djur. Det ger i sin enkelhet mycket och ofta tillräcklig information. Men vid misstänkt hjärtproblem används specifika diagnostiska metoder som t.ex. röntgen, ultraljud och EKG. Dessa undersökningar utförs på de flesta av AniCuras djursjukhus.

Ultraljud med flödesmätning, så kallad ekokardiografi med dopplermätning ger en tydlig bild av förändringar. Denna typ av avancerad ultraljudsundersökning utförs på djursjukhus och kliniker där det finns kardiologer med specialistkompetens.

Banbrytande nya operationsmetoder – till exempel ACDO (Amplatz Canine Duct Occluder) och ballongsprängning av klaff-förträngning hos hund genomfördes  för första gången i Norden på AniCura Djursjukhuset Albano, tack vare investeringar i radiologisk utrustning och ett kunskapssamarbete med universitetet i Giessen, Tyskland.

Samarbete och kompetens inom AniCura

Inom AniCura pågår en fortlöpande vidareutbildning inom kardiologi. Förutom klinisk handledning och utbildning inom ultraljud och hjärtdiagnostik av veterinärkollegor, hålls regelbundna möten inom AniCura där framstående kardiologer från Europa träffas för att diskutera gemensam strategi och vidareutveckling. AniCura uppmuntrar även auskultationer mellan djursjukhusen, och i synnerhet inom kardiologi är detta mycket givande, då stor del av lärandet sker genom att observera och diskutera ultraljudsundersökningar i realtid.

Forskning

Inom AniCura bedrivs omfattande forskning i klinisk kardiologi, i Sverige ofta i samarbete med SLU. Forskning gällande 3-dimensionellt (3D) hjärtultraljud har varit banbrytande. De först publicerade artiklarna inom veterinärmedicin gällande 3D-tekniken utgick från AniCuras kardiologer. För närvarande bedrivs bland annat forskning angående klaffsjukdom hos Norfolk terrier, hjärtfunktionen vid högt blodtryck i lungartären, medfödda hjärtfel hos katt samt narkosmedelsinverkan på olika hjärtmätningar vid så kallad HCM-screening hos katt.