Internmedicin

Internmedicin omfattar många veterinärmedicinska områden och utvecklas ständigt.

Internmedicinska patienter utgör en allt större del av de patienter som besöker och behandlas vid AniCuras djursjukhus och kliniker. Internmedicinare samarbetar ofta med specialister i angränsande ämnesområden, till exempel inom bilddiagnostik, neurologi eller klinisk patologi. Avancerade intensivvårdsavdelningar med möjligheter till extra övervakning, blodtransfusioner och syrgastillförsel finns vid flera av AniCuras djursjukhus.

Samarbete och kompetens inom AniCura

AniCuras djursjukhus och djurkliniker är viktiga remissinstanser inom invärtesmedicin eftersom många erfarna veterinärer och specialister, bl.a. veterinärer med europeisk specialistkompetens (Diplomates) inom internmedicin, arbetar inom AniCura. Specialisterna bedriver även internationella samarbeten och utbildning av blivande specialister. 

Flera av AniCuras veterinärmedicinska intressegrupper, inom t.ex. gastroenterologi- och diabetes mellitus driver aktivt kunskapsöverföringen mellan AniCuras djursjukhus och kliniker. Nätverken samarbetar kring särskilda fall, behandlingsmetoder och diskuterar nya forskningsrön.