Hej kära matte och husse! För er och för vår skull ber vi er som visar minsta förkylningsymptom eller har varit i riskområden för COVID-19 att ringa oss innan ni besöker oss. Läs mer kring vad som gäller här.

Bilddiagnostik

Bilddiagnostik är ett betydelsefullt hjälpmedel inom veterinärmedicin och området utvecklas snabbt.

Klassisk röntgen och ultraljud kompletteras nuförtiden ofta med mer avancerade metoder som datortomografi (DT/CT), magnetresonanstomografi (MR), genomlysning, scintigrafi och 3D-ultraljud.

Röntgen och/eller ultraljudsutrustning finns vid alla större AniCura-verksamheter. Numera är många av våra djursjukhus dessutom utrustade med datortomograf (DT/CT) eller magnetkamera (MR), vilket ger goda möjligheter till bra diagnostik. AniCura har många verksamheter med DT/CT och ett tiotal verksamheter med MR. På de orter där våra verksamheter inte har egna CT eller MR har vi ofta externa samarbeten som säkrar tillgången till professionell bilddiagnostik.

Samarbete och kompetens inom AniCura

Bilddiagnostik är ofta en samlingspunkt för samarbetet på ett djursjukhus. Vid ronder och remissfall ger bilddiagnostikerna ett diagnostiskt stöd till allmänpraktiker och till andra specialister som kardiologer, ortopeder, onkologer, neurologer med flera. I förlängningen säkerställer detta samarbete en högre kvalitet på vården av våra patienter.

Flera framstående nationella och europeiska specialister (Diplomates) inom bilddiagnostik arbetar vid AniCuras verksamheter. Ett modernt IT-stöd möjliggör också att man kan skicka bilder för bedömning till specialister på andra orter än det egna djursjukhuset.