AniCuras kvalitetsrapport

På AniCura sätter vi kvalitet i första rummet. Systematisk och ständig förbättring av kvalitet är en central del av vår vision att skapa framtidens djursjukvård.

AniCura har valt att öppet redovisa på vilket sätt vi arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling. Vi tror på transparens och att dela med oss av våra erfarenheter både inom och utanför AniCura.

2016 presenterade AniCura branschens första kvalitetsrapport.

Här kan du ladda ned rapporterna