Hej kära matte och husse! För er och för vår skull ber vi er som visar minsta förkylningsymptom eller har varit i riskområden för COVID-19 att ringa oss innan ni besöker oss. Läs mer kring vad som gäller här.

Koncernövergripande utvecklingsteam

Utöver de veterinärmedicinska resurser som arbetar på AniCuras djursjukhus och kliniker över hela Europa, våra veterinärmedicinska råd och veterinärmedicinska intressegrupper så arbetar även en ett koncerngemensamt team med veterinärmedicinsk kvalitet och utveckling.

Anneli Bjöersdorff, leg vet, VMD, arbetar som Group Education Manager vilket omfattar ett särskilt ansvar att driva och utveckla AniCuras kurserbjudande inom ramen för ”ACE – AniCura Continuing Education”. Anneli arbetar också med QualiCura där hon har ett särskilt fokus på diagnostisk medicin, kunskapsdelning, best practice och vidareutbildningsfrågor. Hon stöttar också AniCura’s verksamheter avseende kvalitet och utveckling inom laboratoriediagnostik.

Ulrika Grönlund, leg vet, VMD, docent, arbetar som Group Quality Manager på AniCura. Ulrika arbetar mycket med AniCuras koncerngemensamma program för kvalitetsutveckling, QualiCura, och har särskilt fokus på frågor rörande vårdhygien, antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner. Frågorna kring vårdhygien berör en stor del av medarbetarna och är viktiga för att uppnå hög patientsäkerhet.