Gemensamma resurser

Inom AniCura finns flera gemensamma resurser för att stötta klinikernas utvecklingsarbete.

AniCuras vetenskapliga råd har som uppgift att stödja våra verksamheter avseende evidensbaserad vård och forskningsstrategi. Rådet bedömer även forskningsansökningar och fördelar medel ur AniCuras Forskningsfond.

AniCuras veterinärmedicinska utvecklingsråd sörjer för omvärldsbevakning, etik och strategisk utveckling inom det veterinärmedicinska området.

AniCuras veterinärmedicinska intressegrupper utgör en av de viktigaste strukturerna för den veterinärmedicinska kunskapsdelningen inom AniCura.

AniCura har också dedikerade kvalitets- och utvecklingsresurser som arbetar med veterinärmedicinsk kvalitet och utveckling på ett koncernövergripande plan.