AniCuras Forskningsfond

AniCura driver den veterinärmedicinska utvecklingen framåt genom omfattande satsningar på klinisk forskning. AniCuras Forskningsfond tillför medel för veterinärmedicinsk forskning.

Att främja veterinärmedicinsk klinisk forskning är en viktig del av AniCuras vision om att tillsammans skapa framtidens djursjukvård. Evidensbaserade forskningsresultat leder till vetenskapligt grundad vård, bättre medicinska utfall och ökad patientsäkerhet.

Med fördjupad kunskap om sjukdomsförlopp och nya möjligheter att förebygga, ställa tidig diagnos, och bättre behandla sjukdomar kan mycket göras för att bota, lindra och underlätta livet för drabbade sällskapsdjur.

AniCura har ett stort antal medarbetare som bedriver klinisk forskning ofta i samarbete med ledande specialister och institutioner. För att ytterligare stärka forskning och utveckling har AniCura etablerat AniCuras Forskningsfond. Syftet med fonden är att tillföra medel till de veterinärmedicinska forskningsprojekt som bedrivs av anställda inom AniCura. AniCuras Vetenskapliga Råd beslutar vilka projekt som ska tilldelas medel ur fonden, utifrån högt ställda krav på vetenskaplig kvalitet och metod.

"Forskning är viktigt för att driva utvecklingen framåt och något vi lägger mycket tid och resurser på. Vi ser fram emot att kunna stötta ännu fler projekt framöver.”

Peter Dahlberg, VD och koncernchef