Förebyggande vård

AniCuras AniPlan är ett paket av vårdtjänster som syftar till att minska riskerna för framtida hälsoproblem hos sällskapsdjur och skapa trygghet för djurägare.

I AniCuras hälsoplan AniPlan ingår vårdtjänster för att förebygga hälsoproblem, som till exempel vaccinationsskydd, men också olika diagnostiska prover och hälsokontroller för att upptäcka eventuell sjukdom i tid.

Syftet med AniPlan är att förbättra djurhälsan och förebygga sjukdom, samt att erbjuda djurägare ett prisvärt alternativ för den viktigaste förebyggande vården. I AniCuras AniPlan ingår också ytterligare medlemsfördelar som exempelvis butiksrabatter.

AniPlan betalas via en fast månadskostnad och en veterinär kallar till de undersökningar som ligger i hälsoplanen. Förebyggande hälsoplaner till en fast månatlig kostnad har under många år erbjudits i framförallt USA där de blivit populära och uppskattade av djurägare.

Tjänsten AniPlan lanserades under 2016 och utvidgas successivt till fler och fler djursjukhus runtom i Europa.