Danmark

AniCura etablerades i Danmark 2013 när Københavns Dyrehospital valde att ansluta sig till AniCura.

Bakgrund

Efter att Københavns Dyrehospital blev en del av AniCura 2013, valde snart några av de mest välrenommerade djursjukhusen i Danmark, bland dessa Aarhus Dyrehospital och Odense Dyrehospital, att också ansluta sig till AniCura. Idag består AniCura i Danmark av tretton djursjukhus och djurkliniker runtom i landet.

Position idag

AniCura har ett heltäckande veterinärvårdserbjudande i Danmark, från bassjukvård till avancerad diagnostik och kirurgi. Inom AniCura i Danmark finns några av landets mest välkända veterinärer inom oftalmologi (ögonsjukdomar) och odontologi (tandvård) och klinikerna är utrustade med avancerad medicinsk utrustning, bland annat inom bilddiagnostik. AniCura är en erkänd remissinstans för djursjukvård i Danmark.

Kundnöjdheten bland AniCuras kunder i Danmark är hög och besöksantalen ökar varje år. AniCura i Danmark arbetar systematiskt med kvalitetsutveckling genom koncernens gemensamma program QualiCura.