Ulrika Sköld

  • Arbetstagarrepresentant sedan 2008
  • Legitimerad djursjukskötare. Född 1962, svensk
  • Legitimerad djursjukskötare AniCura Djursjukhuset Albano