Thomas Vetander

  • Styrelseledamot sedan 2016
  • Civilingenjör. Född 1979, svensk
  • Principal NC Advisory, rådgivare till Nordic Capitals fonder
  • Styrelseledamot i ConvaTec, styrelseledamot Acino Pharma
  • Tidigare konsult och projektledare McKinsey