Paul Hökfelt

  • Styrelseordförande sedan 2014
  • Civilekonom. Född 1953, svensk o schweizisk medborgare
  • Styrelseordförande The Binding Site, styrelseordförande Unilabs, styrelseordförande GHP International, rådgivare till Nodic Capitals fonder
  • Tidigare VD Capio, dessförinnan verksamhetschef och medlem koncernledning Capio, VD Unilabs