Lillemor Woodmar

  • Styrelsesuppleant sedan 2012
  • Veterinär. Född 1951, svensk
  • Hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet
  • Generalsekreterare Svenska Djurskyddsföreningen
  • Styrelseledamot Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, ledamot Djurbranschens yrkesnämnd, ledamot SIS TK 435 (Swedish standards institute - standardisering livsmedel och foder), ledamot CEN/ TC 443 Feather and down, styrelseledamot Svenska Djurskyddsföreningen samt deras representant i Sveriges Konsumenter