Kristoffer Melinder

  • Styrelseledamot sedan 2014
  • Civilekonom. Född 1971, svensk
  • Managing Partner NC Advisory, rådgivare till Nordic Capitals fonder
  • Styrelseordförande GHD GesundHeits GmbH Deutschland, styrelseledamot Lindorff Group AS, styrelseledamot GreenFood Group AB