Norges Blindeforbund

AniCura stödjer Norges Blindeforbund i utbildningen av förarhundar.

Norges Blindeforbund bildades 1900 och är de synskadades intresse- och serviceorganisation i Norge. Organisationen arbetar för att synskadade ska ha samma möjligheter och rättigheter som övriga medborgare. Förutom att arrangera aktiviteter för barn och ungdomar, rehabiliteringskurser och biståndsarbete har Norges Blindeforbund även skolor för ledarhundar.

Att djur utgör en viktigt del av många människors liv upplever vi dagligen i våra möten på våra djursjukhus och kliniker men det är få djur som gör en så stor skillnad i sina hussar och mattars liv som just ledarhundarna. Tack vare dessa hundar får deras ägare möjlighet att komma ut och röra sig på ett sätt som annars inte vore möjligt. Det tar cirka två år att utbilda en ledarhund och endast hälften av de som påbörjar utbildningen examineras. Det är kostsamt både att utbilda och hålla ledarhundarna friska och vi är glada att kunna stödja Blindeforbundet i detta arbetet samt att kunna bidra till en ökad kunskap om ledarhundarnas betydelse.

Läs mer om detta initiativ på AniCura Norges hemsida.