Manimalis

Manimalis är en svensk, fristående, religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation med syfte att öka kännedom om sällskapsdjurs positiva effekter på individer och samhället i stort.

Sedan Manimalis bildades 1990 har organisationen verkat för att samla in, sammanställa och sprida information om sällskapsdjurs positiva effekter, oavsett om de är av ekonomisk, psykologisk, fysiologisk eller social karaktär. Manimalis är en aktiv förespråkare av Responsible Pet Ownership (RPO) och verkar därmed för ansvarsfullt djurägande och en ökad livskvalitet för människor och djur i samverkan.

Organisationen verkar för ökad forskning för att kartlägga sällskapsdjurens positiva effekter och har ett nära samarbete med andra svenska och internationella organisationer som har motsvarande uppdrag genom medlemskap i paraplyorganisationen International Association of Human- Animal Interaction Organizations, IAHAIO. Dessutom arbetar Manimalis med att påverka beslutsfattare för att säkerställa att nya lagar och riktlinjer inte utformas på ett sätt så de riskerar att inskränka möjligheterna att ha sällskapsdjur.

AniCura har valt att stödja Manimalis arbete då vi också anser det viktigt att belysa och förstå djurens betydelse för människors hälsa och välbefinnande, liksom vikten av ett ansvarsfullt djurägande samt ökad livskvalitet för människor och djur i samverkan.

Läs mer detta initiativ på AniCura Sveriges hemsida.

"Det arbete som Manimalis utför har stor betydelse för att de välgörande effekterna av interaktionen mellan människor och djur blir mer kända"

Boel Sandros, veterinär